Zasady korzystania z biblioteki

Korzystanie z biblioteki i wszystkich dostępnych w niej zbiorów jest całkowicie bezpłatne. Naszym czytelnikiem może zostać każdy, kto ukończył 18 rok życia. Osoba zainteresowana korzystaniem ze zbiorów musi zgłosić się do nas w celu wyrobienia odpowiedniej karty. Należy mieć przy sobie dowód tożsamości i wypełnić otrzymany w bibliotece formularz. Czas wypełniania wszystkich formalności wynosi około 5 minut. Możliwe jest zgłoszenie chęci wyrobienia karty przez Internet. Po podaniu wszystkich wymaganych danych karta jest gotowa do odbioru następnego dnia. Otrzymaną kartę trzeba mieć przy sobie podczas każdego wypożyczania książki. W przypadku jej zagubienia czytelnik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia biblioteki, w celu uniemożliwienia niepowołanym osobom posługiwania się taką kartą.

4637637337_e880d49ba1_z (1)

Każdy czytelnik musi zaakceptować regulamin biblioteki. Osoba wypożyczająca książki jest odpowiedzialna za ich stan, a w przypadku zniszczenia bądź zagubienia egzemplarza konieczne jest pokrycie szkód finansowych. Książki można wypożyczyć na okres jednego miesiąca. Wyłącznie w szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie tego terminu. Nieuzasadnione przetrzymanie lektur skutkuje naliczeniem kary finansowej. Możliwe jest również korzystanie ze zbiorów biblioteki na miejscu. Dysponujemy niewielkim pomieszczeniem, w którym panują odpowiednie warunki do lektury książek. Można z niego korzystać w godzinach otwarcia biblioteki i pracowni. W czytelni obowiązuje zakaz jedzenia i picia oraz używania telefonu.